- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: ارمنستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: ازبكستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادميهای علوم آنها: تاجيكستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: روسيه

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: قرقيزستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: قزاقستان

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

خانم دکتر معصومه نصیری کناری
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_1
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »