- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: ارمنستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: ازبكستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادميهای علوم آنها: تاجيكستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: روسيه

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: قرقيزستان

- مجموعه آشنايی با كشورهای جامعه همسود و آكادمي های علوم آنها: قزاقستان

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_6
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_8
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_2
سخنرانی

پخش فیلم