- آسیب شناسی ساختار و فرایند سیاستگذاری آموزش عالی ایران در راستای توسعه اقتصادی پایدار

- آینده پژوهی درباره نقش مؤثر و مطلوب فرهنگستان در نظام علم و فناوری

- نقش زنان در علم و فناوری در ایران

- اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها

- تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی - ایرانی

- زیبایی شناسی محراب های ایران

- دانشگاه های آینده

- بررسی راهبردهای اخیر در حوزه های پژوهش و فناوری علوم زیستی

- طراحی سامانه مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار کشور

- بررسی مسائل و مشکلات گلخانه ها و فراورده های گلخانه ای ایران

- تبیین نقش فرهنگستانها در ارتقای فرهنگ آینده نگری و سیاستگذاریهای مربوطه در نهادهای بالادستی، آموزشی و اجرایی نظام

- تاریخ فقه امامیه 3

- بررسي و تحليل گزارش ­هاي پروژه هزاره سازمان ملل (سال­ هاي 2007، 2008 و 2009) و اجلاس كيوتو و انطباق آن با وضعيت ايران

 

IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_3
سخنرانی
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_4
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_7

پخش فیلم