جدید ترین تصاویر

آقای دکتر رضا داوری اردکانی
آقای دکتر وحید تقی خانی
محسن مشکوة
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_13