1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_1
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_2
سخنرانی
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_6

پخش فیلم