1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_8
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_3
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_4
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_10

پخش فیلم