مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

07
انرژی و محیط زیست
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_7
دکتر کریم امیری