مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

نشست شاخه مهندسی شیمی-2
گرامیداشت روز کشاورزی
01
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_4