- تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی - ایرانی، 1397
- بررسی وضعیت علوم و مطالعات اسلامی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- نقش اديان در جلوگيری از تخريب و تضييع محيط زيست، 1390
- بررسی وضعیت علوم و مطالعات اسلامی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش اول، 1387
- كتابشناسی ميرداماد و ميرفندرسكی، 1385
- تاريخ فقه اماميه (2)، 1385
- تاريخ فقه اماميه (1)، 1379

 

- آسیب شناسی ساختار و فرآیند سیاستگذاری آموزش عالی ایران در راستای توسعه اقتصادی پایدار، 1398
- اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها، 1397
- طراحی سامانه مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کشور، 1396
- تلفیق گزارشهای ارسالی از سوی مدیران طرحهای بررسی وضعیت علم در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1395
- وضعیت ساختار علم در کشور با توجه به شرایط و موانع تاریخی، فرهنگی علم، پژوهش و تکنولوژی- بخش دوم، 1395
- تلفیق گزارش های ارسال از سوی مدیران طرح های پژوهشی بررسی وضعیت علم در کشور- بخش دوم، 1395
- بررسی وضعیت علوم انسانی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394

- تدوین راهبردها و سیاست های مقابله با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) و همچنین توجه به بیماری های نوپدید و بازپدید، 1395
- بررسی وضعیت علوم دامپزشکی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- سیر تاریخی علوم پزشکی در حیطه ایران و اسلام- بخش دوم، 1394
- بررسی مطالعات انجام شده در زمينه آلودگی مواد غذايی با باكتري های بيماری زا در ايران- بخش آلودگی مواد غذايی با منشاء دامی، 1391
- جزر و مد قرمز و چگونگی حل مشكلات آن، 1391
- آموزش دامپزشكی در كشور و راهكارهای ارتقای آن، 1390
- بررسی وضعيت سل دامی در كشور و راهكارهای مناسب جهت كنترل آن، 1390

- بررسی وضعیت علوم پایه در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- فيزيك ايران؛ گذشته و حال، 1392
- بررسي وضعيت كنوني درك عمومي، آموزش و پژوهش علم فيزيك در كشور و ارتباط آن با نيازهای جامعه و ضرورت همگانی كردن، 1391
- بررسی نیازها و مشکلات مواد اولیه تولید دارو در کشور در جهت کاهش وابستگی صنایع دارویی، 1389
- بررسی وضعيت علوم پايه در كشور برای جهت گيری آينده- بخش اول، 1387
- بررسی و ارائه تحليل از وضعيت دوره دكتری شيمی در دانشگاههای دولتی كشور،1385
- گردآوری اطلاعات و مراكز پ‍‍ژوهشی و آموزشی فيزيك ايران، 1385

- آینده نگری وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به تغییرات جهانی و روند رو به رشد فناوری ها - فاز اول: بررسی وضعیت موجود تولیدهای زراعی، باغبانی، دامی و منابع طبیعی به روش مطالعات اسنادی و تنظیم گزارش، 1399
- انجام تحقیقات و تدوین بررسی نقش و جایگاه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی و مدیریت مزرعه در افزایش اثربخشی تحقیقات فنی و تخصصی زیستی بخش کشاورزی، 1397 (طرح مزبور با حمایت مالی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده است)
- بررسی مسائل و مشکلات گلخانه ها و فرآورده های گلخانه ای ایران، 1396
بررسی و ارزيابی كيفی مجلات علمی كشاورزی و منابع طبيعی، 1395
- بررسی وضعیت علوم کشاورزی در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
- بررسی مطالعات انجام شده در زمينه آلودگی مواد غذايی با باكتري های بيماريزا در ايران- بخش آلودگی مواد غذايي با منشاء گياهی، 1393
- بررسی رساله های دكتری در زمينه كشاورزی و منابع طبيعی در دانشگاه ها به منظور تعيين نقش آنها در اعتلای سطح علمی و رفع نيازهای كشور، 1391

IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
اسلام و محیط زیست
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر غلامرضا اعوانی
عدالت با رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمیت ظهور می‌کند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است

جدید ترین تصاویر

05
دکتر محمدرضا اسلامی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_6
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی