جدید ترین تصاویر

دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_1
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_1
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_6
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_5

پخش فیلم