جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_3
سخنرانی آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد به مناسبت ایام شهادت امام علی(ع)_6
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_4
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_10

پخش فیلم