در اجرای بند 5 مصوبات نود و یکمین جلسه مجمع عمومی مورخ 23/2/1389 و بند 21 مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیأت امنای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران مورخ 19/11/1389، به منظور فراهم ساختن امکان انجام وظایف قانونی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بر پایه مطالعات علمی و قابل اتکا، مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم تشکیل شد. این مرکز تابع مقررات، ضوابط و آیین نامه های مصوب فرهنگستان علوم است. هدف مركز پشتیبانی برای تحقق اهداف، اجرای مأموریت ها و وظایف فرهنگستان از طریق انجام مطالعات مورد نياز فرهنگستان است.

مرکز مطالعات فرهنگستان از ابتدای سال 1394 رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است. قبل از سال 1394 دفتر آینده نگری و گروه مطالعات آینده نگری علم و فناوری مرکز فعالیت داشته اند.

 

هدف مرکز

پشتیبانی برای تحقق اهداف و اجرای مأموریت ها و وظایف فرهنگستان از طریق انجام مطالعات مورد نیاز فرهنگستان.

 

وظایف مرکز

- انجام مطالعات در راستای گسترش مرزهاي دانش و ارتقاي سطح علمی كشور

- مطالعه مسائل و موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر توسعه و پیشرفت علمی کشور

- مطالعه طرح های آینده پژوهی در ارتباط با وظایف فرهنگستان

- مطالعه و پیگیری تحولات علم و فناوری در جهان

- مطالعه و تدوين شاخص های ارزیابی وضعيت علم و فناوری در کشور

- بررسی و مطالعه مسائل و موضوعات میان رشته ای و بین گروهی

- مطالعه تطبيقي پیرامون تجربيات ساير كشورها در كسب و توسعه علم و فناوري

- ایجاد پایگاه هاي اطلاعاتي و شبکه هاي علمی مورد نياز فرهنگستان

 

رئیس مرکز

رئیس مرکز از میان اعضای فرهنگستان، با پیشنهاد رئیس فرهنگستان و تأیید شورای علمی، با حکم رئیس فرهنگستان برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است. اکنون آقای دکتر عباس منوچهری سرپرست مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان است.

 

شورای علمی مرکز

شورای علمی مرکز متشکل از رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا، معاون مرکز به عنوان دبیر شورا، رؤسای گروه های مطالعاتی مرکز، و حداکثر 6 عضو حقیقی به عنوان نماینده های فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس فرهنگستان و تأیید شورای علمی فرهنگستان است. در صورت شرکت رئیس فرهنگستان در جلسات شورا، ریاست جلسه با ایشان است.

اعضای شورای علمی مرکز

- دکتر حسن ظهور 

- دکتر رضا مکنون 

- دکتر فرشاد مؤمنی

- دکتر محمد رحیمیان 

- دکتر فتح الله مضطرزاده 

- دکتر عباس منوچهری

- دکتر محمد اخوان فرشچی

- دکتر محمدحسن بیژن زاده 

- دکتر پروین پاسالار 

- دکتر علیرضا مصداقی نیا

- دکتر محمد شاهدی 

 

وظایف شورای علمی مرکز

- پیشنهاد سیاست ها و برنامه های مرکز به فرهنگستان

- بررسی و تأیید طرح های پیشنهادی گروه های مطالعاتی مرکز و پیشنهاد آنها برای تصویب به شورای علمی فرهنگستان

- پیشنهاد گروه های مطالعاتی جدید

- تدوین برنامه های فعالیت های مطالعات مرکز

- تصویب نهایی طرح های مطالعاتی انجام شده

 

Nike Ambassador IX 9
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز جهانی آینده
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
03
05