این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر بهرامی، دکتر حسینی مقدم و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی، وخانم فتحی برگزار شد.

در این نشست گزارش بررسی دانشگاه‌ها و موسسات آینده‌نگری در ایران و جهان توسط خانم بابایی ارایه شد و همچنین گزارش و پیشنهاد برنامه سال 1401 دبیرخانه شورای آینده‌نگری توسط آقای دکتر حسینی مقدم ارایه شد.

این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر حسینی مقدم، امیدیان، حافظی  و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی وفتحی برگزار شد.

در این نشست گزارش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در ایران و مقایسه با جهان توسط خانم فتحی و گزارش بررسی و تحلیل سناریوهای آینده نروژ و مقایسه با ایران توسط خانم عرب یزدی ارایه شد. در ادامه نشست در خصوص گزارش های ارایه شده و همچنین موضوعات و چالش‌های روز ایران بحث و تبادل نظر شد.

نشست هم‌اندیشی شورای آینده‌نگری فرهنگستان علوم در تاریخ 17 اسفند ماه سال جاری با موضوع (ارزیابی روز جهانی آینده و برنامه‌ریزی برای آینده) با حضور آقایان دکتر بهرامی، دکتر مکنون، دکتر حسینی مقدم و همکاران دبیر خانه شورا به ریاست آقای دکتر مضطرزاده برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر بهرامی ضمن تشکر از کادر اجرایی و همکاران دبیرخانه شورا و فرهنگستان برای برگزاری روز جهانی آینده و با توجه به استقبال خوب و بازخوردهای خوب این مراسم و تداوم برگزاری این مراسم مهم در فرهنگستان، آن را نشانه اصالت و عمق تفکر دانستند. آقای دکتر مکنون به جمع‌بندی و تحلیل مطالب عنوان شده در نشست پرداختند و دکتر حسینی مقدم نیز ضمن اظهار خرسندی از برگزاری خوب و شایسته مراسم معتقد بودند امسال مراسم تخصصی‌تر از سال‌های گذشته و نزدیک‌تر به اهداف فرهنگستان که گفتمان‌سازی و جریان‌سازی فکری است برگزار شد.

این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر بهرامی، دکتر حسینی مقدم، امیدیان و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی، فتحی، طاعتی و خانم ردائی برگزار شد.

در این نشست گزارش نگاهی به وضعیت حوزه پژوهش و فناوری در کشور و پیشنهاداتی برای آینده توسط خانم نیلوفر ردایی پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارایه شد. این گزارش برگرفته از مطالعات پشتیبان تدوین احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری است و همچنین با مروری بر وضعیت فعلی حوزه پژوهش و فناوری، میزان تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه و چالش های پیش روی نظام پژوهش و فناوری کشور را مورد بررسی قرار داده است.

NRC بیش از یک قرن، به طور مداوم تکامل یافته است تا در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری کانادا در سه زمینه اصلی پیشرفت دانش علمی و فنی، حمایت از نوآوری‌های تجاری، و ارائه راهکارهای سیاسی بر پایه علم برای دولت ، نقش رهبری داشته باشد.

NRC دارای پنج برنامه راهبردی است که برای اجرای هرکدام دو هدف اصلی را دنبال می‌کند:  1- رسیدن به اقتصادی پایدارتر با اهداف کمک به آینده پاک‌تر با کاهش تکیه کانادا بر سوخت‌های فسیلی و تشویق تحقیق و توسعه‌ای که باعث حمایت از محیط زیست می‌شود. 2- حمایت از آینده سالم‌تر با اهداف استفاده و پیشروی در فناوری‌های نوین سلامت برای ایجاد آینده‌ای سالم‌تر و توسعه رویکردهای پایدار، مقرون به صرفه و خلاقانه برای تولید مواد غذایی.

IMAGE گفتگوی سینا پرس با دکتر فرید مر
اکوسیستم جهانی قربانی آلودگی محیط زیست شده است
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
باید بیدار باشیم
IMAGE گفتگوی سازندگی با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
وهن دین
IMAGE گفتگوی مردم نامه با دکتر رضا داوری اردکانی
تاریخ در ترازو

جدید ترین تصاویر

98-2-26
05
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_6
09