شورای علمی متشکل از رئیس فرهنگستان و رؤسای گروه های علمی است. با موافقت رئیس فرهنگستان، دبير و معاون پژوهشی فرهنگستان نيز در جلسات این شورا شركت مي كنند. جلسات شورا دو هفته یک بار تشکیل می­ شود. ریاست شورا با رئیس فرهنگستان است.

 

وظايف شورای علمی

- بررسي سياست ها و برنامه­ های علمی فرهنگستان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی براي تصويب

- تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه اجرای فعالیت های علمی فرهنگستان و ارائه آن به مجمع برای تصویب

- تعيين وظايف گروه هاي علمي

- بررسي و اظهار نظر در مورد طرح هاي علمي و ارجاع آن به گروه هاي علمي ذيربط

- تعيين اهم مسائل و موضوعاتي كه لازم است مورد تحقيق قرار گيرد و پيشنهاد آنها به مراكز علمي ذيصلاح در كشور

- تهيه و تدوين ضوابط مربوط به اعطاي پاداش، جايزه، بورس، نشان و مدال به افراد واجد شرايط

- بررسي و پيشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاي سطح علمي سمينارها، كنگره­ ها و كنفرانس هاي علمي در سطح ملي و بين المللي و ارزيابي اين­گونه مجامع

- انجام ساير كارهايي كه از سوي هيأت ­امناي فرهنگستان ها، مجمع ­عمومی و رئیس فرهنگستان به اين شورا ارجاع مي­ شود.

 

اعضای شورای علمی (به ترتیب حروف القبا)

- دکتر محمدرضا اسلامی (رئیس گروه علوم مهندسی)

- دكتر رضا داوري اردكاني (رئیس فرهنگستان و رئیس شورا)

- دکتر عباس شریفی تهرانی (رئیس گروه علوم کشاورزی)

- دکتر سیدمصطفی محقق ­داماد (رئیس گروه مطالعات اسلامی)

- دکتر فرید مُر (رئیس گروه علوم پایه)

 - دکتر محمدقلي نادعليان (رئیس گروه علوم دامپزشکی)

- دکتر حسین نمازی (رئیس گروه علوم انسانی و دبیر فرهنگستان)

 

IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
اسلام و محیط زیست
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر غلامرضا اعوانی
عدالت با رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمیت ظهور می‌کند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است

جدید ترین تصاویر

دکتر علی اکبر رمضانیان پور
01
امضای تفاهم نامه_4
گرامیداشت روز کشاورزی