رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

Air Max 90 Ultra BR
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است
IMAGE گفتگوی انجمن اندیشه و قلم با دکتر رسول جعفریان
مدافع اصل علم هستم
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
دولت از افراد دارای نبوغ حمایت کند

جدید ترین تصاویر

دکتر سیدحسن شبیری
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_13
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_11
دکتر طاهره کاغذچی