رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

جدید ترین تصاویر

انرژی و محیط زیست
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_3
انرژی و محیط زیست
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_2